Nội dung giới thiệu dưới video

Nội dung giới thiệu dưới video

Từ khi được thành lập, Công ty HUD INVEST (tiền thân là Công ty HUD3.3) luôn nhất quán quan điểm: xây lắp là nhiệm vụ trung tâm và quan trọng nhất, là “xương sống” trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trải qua gần một thập kỷ xây dựng và trưởng thành, đến nay Công ty HUD INVEST đã triển khai thi công nhiều công trình trên địa bàn cả nước. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã từng bước đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh như: đầu tư bất động sản và các dịch vụ liên quan khác. Uy tín, thương hiệu của Công ty HUD INVEST không ngừng được khẳng định và nâng cao.

Cùng với việc tiếp tục áp dụng đồng bộ, có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015; Hệ thống chấm điểm nhân viên (KPI);  Cùng với đó là việc xây dựng và hoàn thiện Hệ thống nhận diện thương hiệu đi đối với việc “số hóa” công tác quản trị doanh nghiệp thông qua việc ứng dụng đồng bộ các giải pháp của thời đại “4.0”…Tin tưởng rằng, với những bước đi phù hợp, những bước chuyển mình kịp thời, Công ty HUD INVEST sẽ tiếp tục cùng các đơn vị đối tác tạo lập mối quan hệ hợp tác hiệu quả, chung tay xây dựng những công trình, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.