Lĩnh vực hoạt động của HUD INVEST

Lĩnh vực hoạt động của HUD INVEST

1. Kinh doanh bất động sản

2. Xây dựng nhà để ở

3. Xây dựng nhà không để ở

4. Xây dựng công trình đường sắt

5. Xây dựng công trình kỹ đường bộ

6. Xây dựng công trình điện 

7. Xây dựng công trình cấp, thoát nước

8. Xây dựng công trình viễn thông, liên lạc 

9. Xây dựng công trình công ích khác:

- Xây dựng công trình xử lý bùn

- Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào đâu

10. Xây dựng công trình thủy

11. Xây dựng công trình khai khoáng

12. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo

13. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

14. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

15. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

16. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

17. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao

18. Chuẩn bị mặt bằng

19. Lắp đặt hệ thống điện

20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

21. Hoàn thiện công trình xây dựng

22. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

23. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Chi tiết:  Hoạt động tư vấn đầu tư

24. Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn luật, tài chính)

25. Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

27. Sửa chữa máy móc, thiết bị

28. Cho thuê xe có động cơ

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng

30. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

31. Cung ứng lao động tạm thời

32. Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

34. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế quy hoạch xây dựng. Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội, ngoại thất công trình;

- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; Thiết kế cơ - điện công trình; Thiết kế cấp - thoát nước công trình; Thiết kế xây dựng công trình giao thông; Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Khoản 8 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng);

- Giám sát công tác xây dựng bao gồm: Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông; Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình (Khoản 9 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng).

35. Bán buôn tổng hợp

Chi tiết: Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không chuyên doanh loại hàng nào

36. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

37. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

38. Dịch vụ hệ thống đảm bảo an toàn

39. Thoát nước và xử lý nước thải

40. Thu gom rác thải không độc hại (Không chứa, phân loại, xử lý, tái chế rác thải tại địa điểm trụ sở chính)

41. Thu gom rác thải độc hại (Không chứa, phân loại, xử lý, tái chế rác thải tại địa điểm trụ sở chính)

42. Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (Chỉ được xử lý và tiêu hủy sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy,bảo vệ môi trường)

43. Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại (Chỉ được xử lý và tiêu hủy sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

44. Tái chế phế liệu (Chỉ được xử lý và tiêu hủy sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy,bảo vệ môi trường)

45. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (Không chứa, phân loại, xử lý, tái chế rác thải tại địa điểm trụ sở chính)

46. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: Vận tải phế liệu, phế thải, rác thải bằng xe ô tô chuyên dụng

47. Phá dỡ

48. Vận tải đường ống:  Vận tải nước thải bằng đường ống

49. Bốc xếp hàng hóa: Bốc xếp hàng hóa đường bộ

50. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Bán buôn phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy (Khoản 6 Điều 1 Luật số 40/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy)

51. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Chi tiết: Bán lẻ phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy (Khoản 6 Điều 1 Luật số 40/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy)

52. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy; tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy (Khoản 6 Điều 1 Luật số 40/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy)